Kamerbrief bij rapport adviescommissie Experiment gesloten coffeeshopketen

Minister Grapperhaus (JenV) en minister Bruins (Medische Zorg en Sport) sturen het rapport van de Adviescommissie Experiment gesloten coffeeshopketen naar de Tweede Kamer. Zij informeren de Kamer daarbij over de voorlegging van het conceptwetsvoorstel Experiment Gesloten Coffeeshopketen aan de Raad van State.