Kamerbrief over standpunten Nederland en EU bij onderhandelingen Global Compacts Migratie

Staatssecretaris Harbers (JenV) informeert de Eerste-Kamercommissie voor Immigratie en Asiel en JBZ-Raad (Justitie en Binnenlandse Zaken van de Europese Unie) over de standpunten van Nederland en de Europese Unie bij de onderhandelingen over 2 Compacts (overeenkomsten) van de Verenigde Naties (VN).

Onderhandelingen Compacts Verenigde Naties

De onderhandelingen hebben betrekking op 2 overeenkomsten:

  • de Global Compact on Refugees (GCR; Vluchtelingenovereenkomst)
  • de Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration (GCM; Overeenkomst voor Veilige, Geordende en Reguliere Migratie).