Beantwoording Kamervragen over Dutch Trade and Investment Board

Minister Kaag (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) beantwoordt vragen van het Kamerlid Leijten (SP) over de Dutch Trade and Investment Board (DTIB).