Wetsvoorstel Herziening van het beslag- en executierecht

Wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en enige andere wetten in verband met de herziening van het beslag- en executierecht.