Kamerbrief over voortgang spoorgoederenvervoer en Betuweroute

Staatssecretaris Van Veldhoven (IenW) informeert de Tweede Kamer over de halfjaarlijkse voortgangsrapportage over het gebruik en de exploitatie van de Betuweroute. Zij stuurt de rapportage mee met de brief.