Aanpassing Nationaal SamenwerkingsprogrammaLuchtkwaliteit (NSL) 2018

Staatssecretaris Van Veldhoven (IenW) stuurt de Tweede Kamer het concept kabinetsbesluit aanpassing NSL 2018. Eenzelfde brief is aan de Eerste Kamer gestuurd.