Beantwoording aanvullende Kamervragen over richtlijnvoorstel levering digitale inhoud en diensten

Staatssecretaris Keijzer (EZK) beantwoordt vragen van de Eerste Kamer over antwoorden op eerdere Kamervragen. Deze vragen gingen over het voorstel voor een Europese richtlijn over overeenkomsten voor de levering van digitale inhoud en diensten aan consumenten.