Beantwoording Kamervragen over het bericht dat en zonnebedrijf zich schuldig zou maken aan dubieuze grondtransacties

Antwoorden van minister Wiebes (EZK) op de vragen van het lid Beckerman (SP) over het bericht dat een zonnebedrijf zich schuldig zou maken aan dubieuze grondtransacties.