Kamerbrief Akkoord op Hoofdlijnen met Shell en ExxonMobil

Afgelopen maanden is intensief overleg gevoerd met Shell en ExxonMobil over de toekomst van het gasgebouw. In deze Kamerbrief staan de resultaten hiervan die zijn vastgelegd in een Akkoord op Hoofdlijnen.