Kamerbrief beleidsreactie onderzoeksrapportage over taakdelegatie en taakherschikking in de bedrijfsgezondheidszorg

Reactie van staatssecretaris Van Ark (SZW) aan de Tweede Kamer op de onderzoeksrapportage ‘Kansen van taakdelegatie en taakherschikking in de bedrijfsgezondheidszorg. Een juridisch-empirische verkenning’ die is uitgevoerd door het Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg (NIVEL) en de Radboud Universiteit in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, in samenwerking met het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.