Kamerbrief over rapport commissie Sorgdrager 'Onderzoek fipronil in eieren'

Minister Bruins (Medische Zorg en Sport) en minister Schouten (LNV) sturen de Tweede Kamer het rapport ‘Onderzoek fipronil in eieren’ van de commissie Sorgdrager.