Kamerbrief over seksueel misbruik Rooms Katholieke Kerk

Minister Dekker (JenV) reageert op enkele toezeggingen en moties van de Tweede Kamer over seksueel misbruik in de Rooms-Katholieke Kerk (RKK).Het jaarverslag 2017 van het Voorzittersoverleg over gevallen van seksueel misbruik in de katholieke kerk zit als bijlage bij de brief.