Kamerbrief bij aanbieding ILT rapport afvalstromen Chemours

Minister Van Nieuwenhuizen en staatssecretaris Van Veldhoven (beiden IenW) sturen het rapport 'Afvalstromen van Chemours' van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) naar de Tweede Kamer. Zij geven daarbij een reactie op de bevindingen uit het rapport.