Kamerbrief over afzien indienen wetsvoorstel alfahulp Wmo 2015

Minister De Jonge (VWS) Informeert de Tweede kamer over het afzien van het indienen van het wetsvoorstel over alfahulp in de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (WMO).