Kamerbrief over uitvoering moties Wet normering topinkomens (WNT)

Minister Ollongren (BZK) informeert de Tweede Kamer over de uitvoering van 2 aangenomen moties. De 1e motie vraagt de regering om de WNT-jaarrapportage te verrijken met informatie over de effecten van de WNT. De 2e motie vraagt de regering de Kamer niet alleen te informeren over toegekende uitzonderingen, maar ook over afgewezen uitzonderingen op het WNT-maximum.