Beantwoording vragen over daling kinderen met achterstand in voorschoolse opvang Rotterdam

Minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media) stuurt de Tweede Kamer een brief met zijn antwoorden op schriftelijke vragen van het lid Van den Hul (PvdA) over de dreigende terugloop van het aantal kinderen met een (leer)achterstand in de voorschoolse opvang te Rotterdam.