Kamerbrief aanpak knelpunten sectorindeling in verband met de Wet arbeidsmarkt in balans

Minister Koolmees (SZW) kondigt in deze brief, mede namens de Staatssecretaris van Financiën, aan dat per direct een aantal maatregelen worden genomen om knelpunten in de uitvoering van de sectorindeling aan te pakken.

Deze brief is ook aan de Eerste Kamer aangeboden.