Kamerbrief aanstelling directeur Invest-NL in opbouw

Minister Hoekstra van Financiën informeert de Eerste en Tweede Kamer, mede namens de ministers van Economische Zaken en Klimaat en voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, over het voornemen tot benoeming van drs. Wouter Bos als voorzitter van de raad van bestuur (CEO) van Invest-NL vanaf het moment van oprichting van de naamloze vennootschap. Om de opbouwfase te ondersteunen is de heer Bos gevraagd om vanaf 29 oktober reeds met zijn werkzaamheden te starten. Dit biedt hem bovendien de mogelijkheid om de strategie en visie van Invest-NL mede vorm te geven.