Beantwoording Kamervragen over het verscherpte toezicht van Staatstoezicht op AkzoNobel dat van kracht blijft

Minister Wiebes (EZK) beantwoordt de vragen van het Kamerlid Van Tongeren (GroenLinks) over de zorgen over het verscherpte toezicht op AkzoNobel.