Beantwoording Kamervragen over informele ontheffing van de arbeidsverplichtingen voor bijstandsgerechtigden

Antwoorden van staatssecretaris Van Ark aan de Tweede Kamer op de Kamervragen van het lid Nijkerken-de Haan (VVD) over "het bericht ‘Aantal mensen in de bijstand daalt verder’ en de Divosa Benchmark Werk & Inkomen jaarrapportage 2017".