Beantwoording Kamervragen over vergunningsaanvragen energie-intensieve activiteiten

Minister Wiebes (EZK) beantwoordt de vragen van het Kamerlid Van Tongeren (GroenLinks) over vergunningsaanvragen van energie-intensieve activiteiten.