Beantwoording Kamervragen over examenkandidaten van het Vreewijk Lyceum

Minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media) beantwoordt de vragen van het Kamerlid Van den Hul (PvdA) over examenkandidaten van het Vreewijk Lyceum.