Beantwoording schriftelijke vragen Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit kinderopvangtoeslag voor het jaar 2019

Staatssecretaris Van Ark (SZW) zendt de Tweede Kamer antwoorden op vragen over het Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit kinderopvangtoeslag in verband met de indexatie van de toetsingsinkomens en de maximum uurprijzen, de wijziging van de toeslagpercentages in de eerste en tweede kindtabel en de wijziging van de maximum uurprijzen voor de dagopvang, buitenschoolse opvang en de gastouderopvang. Een afschrift van deze brief is ook naar de Eerste Kamer gestuurd.