Beantwoording Kamervragen over de met vervuild slib versterkte Westdijk bij Bunschoten

Staatssecretaris Van Veldhoven (IenW) beantwoordt de vragen van het KamerHlid Dik-Faber (CU) over de met vervuild slib versterkte Westdijk bij Bunschoten. Het Kamerlid stelde deze vragen naar aanleiding van het bericht 'Sanering vervuilde Westdijk Bunschoten duurt nog tot volgend
jaar'.