Kamerbrief over de raming van de studiefinanciering

Minister Van Engelshoven (OCW) en minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media) informeren de Tweede Kamer over de systematiek en de nauwkeurigheid van de referentieraming en de raming van de studiefinanciering.