Kamerbrief over financiële effecten Akkoord op Hoofdlijnen gaswinning Groningen

Minister Wiebes (EZK) stuurt de Tweede Kamer een brief over de financiële effecten van het Akkoord op Hoofdlijnen gaswinning Groningen.