Eindrapport beleidsdoorlichting justitiële jeugdsancties

Minister Dekker (JenV) stuurt het eindrapport van de beleidsdoorlichting justitiële jeugdsancties (artikel 34.5 Rijksbegroting) naar de Tweede Kamer. Hij geeft daarbij een reactie op het rapport.