Kamerbrief met toelichting op cijfers import palmolie

Staatssecretaris Van Veldhoven (IenW) geeft de Tweede Kamer een toelichting op de cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) van de invoer van palmolie in 2017. Daarnaast informeert zij de Kamer over de Jaarrapportage hernieuwbare energie vervoer in Nederland 2017. Tot slot bespreekt zij de motie Van Gerven/ Van Veldhoven uit 2014 over het onderzoek naar het volume duurzame geïmporteerde biobrandstoffen.