Aanbieding evaluatie accreditatiestelsel hoger onderwijs

Minister Van Engelshoven (OCW) stuurt de Eerste Kamer het eindrapport van de Inspectie van het Onderwijs over de kwaliteit van het Nederlandse accreditatiestelsel.

De Tweede Kamer heeft eenzelfde brief gekregen.