Beantwoording Kamervragen over afschaffen vrijwillig eigen risico

Minister Bruins (Medische Zorg en Sport) beantwoordt vragen van het Kamerlid Hijink (SP) over het afschaffen van het vrijwillig eigen risico in de zorgverzekering.