Kamerbrief afhandeling van oude schademeldingen in Groningen

Minister Wiebes (EZK) informeert de Tweede Kamer over de huidige stand van zaken van de afhandeling van de oude schademeldingen in Groningen.