Kamerbrief motie over Magnitsky-sancties

Minister Blok (BZ) stuurt een brief aan de Tweede Kamer over de motie Omtzigt waarin de regering wordt verzocht te onderzoeken of er in de Europese Unie voldoende draagvlak is voor sanctiemaatregelen op EU niveau tegen plegers van grove mensenrechtenschendingen en indien er in de EU onvoldoende draagvlak is, wetgeving in Nederland voor te bereiden.