Kamerbrief over reactie op motie over beleid Leven Lang Leren en rol bibliotheken Caribisch Nederland

Minister Van Engelshoven (OCW) informeert de Tweede Kamer over de uitvoering van een motie over het beleid in het kader van Leven Lang Leren voor Caribisch Nederland. De motie vroeg de regering te onderzoeken hoe bibliotheken in Caribisch Nederland bij levenlanglerenbeleid een prominente rol kunnen vervullen.