Kamerbrief stand van zaken implementatie Omgevingswet

Minister Ollongren (BZK) informeert de Tweede Kamer over de voortgang op de implementatie van de Omgevingswet.