Beantwoording Kamervragen over lichthinder bij de A27

Minister Van Nieuwenhuizen (IenW) beantwoordt de vragen van het Kamerlid Kröger (GroenLinks) over lichthinder bij de A27 van 18 meter hoge lichtmasten die gedurende de hele nacht blijven schijnen.