Advies Raad van State inzake voorstel van wet over meeneembare studiefinanciering

Advies van de Raad van State inzake het voorstel van wet tot wijziging van de Wet studiefinanciering 2000 met het oog op het wijzigen van de
criteria voor de toekenning van meeneembare studiefinanciering