Antwoord op Kamervragen over het terugdringen van de klimaatimpact van de financiële sector

Minister Wiebes (EZK) beantwoordt vragen van de Kamerleden Dik-Faber (ChristenUnie) en Jetten (D66) over het terugdringen van de klimaatimpact van de financiële sector.