Beantwoording Kamervragen over verantwoording profileringsfonds door hogescholen en universiteiten

Minister Van Engelshoven (OCW) beantwoordt de vragen van het Kamerlid Bruins (ChristenUnie) over de verantwoording over het profileringsfonds door hogescholen en universiteiten.