Aanbieding nota's over wetsvoorstel versterking handhavingsinstrumentarium Inspectie voor de Gezondheidszorg

Minister De Jonge (VWS) stuurt de Tweede Kamer de nota naar aanleiding van het verslag en een nota van wijziging bij het wetsvoorstel tot wijziging van diverse wetten op het terrein van de volksgezondheid in verband met de versterking van het handhavingsinstrumentarium van de Inspectie voor de Gezondheidszorg en enkele andere wijzigingen.