Nota naar aanleiding van verslag over wetsvoorstel versterking handhavingsinstrumentarium Inspectie voor de Gezondheidszorg

Minister De Jonge (VWS) beantwoordt vragen van de Tweede Kamer over het wetsvoorstel tot wijziging van diverse wetten op het terrein van de volksgezondheid in verband met de versterking van het handhavingsinstrumentarium van de Inspectie voor de Gezondheidszorg en enkele andere wijzigingen.