Nota van wijziging bij wetsvoorstel versterking handhavingsinstrumentarium Inspectie voor de Gezondheidszorg

Wijziging van het wetsvoorstel tot wijziging van diverse wetten op het terrein van de volksgezondheid in verband met de versterking van het handhavingsinstrumentarium van de Inspectie voor de Gezondheidszorg en enkele andere wijzigingen.