Kamerbrief over buitengerechtelijke geschilbeslechting en herstelrecht

Minister Dekker (Rechtsbescherming) informeert de Tweede Kamer over de mogelijkheden om buitengerechtelijke geschilbeslechting, zoals mediation, verder uit te breiden.