Uitstel beantwoording vragen over belasting huurinkomsten Airbnb

Staatssecretaris Snel van Financiën stuurt de Tweede Kamer een uitstelbrief voor de beantwoording van vragen over belasting huurinkomsten Airbnb.