Beantwoording Kamervragen uitspraak rechtbank over wijziging geslacht in de geboorteakte in: ‘het geslacht is niet kunnen worden vastgesteld’

Antwoorden van minister Van Engelshoven (OCW) op de vragen van het lid Özütok (GroenLinks) over de uitspraak van de rechtbank Limburg waarin staat dat ook 'geslacht is niet kunnen worden vastgesteld' in de geboorteakte mag komen te staan.