Antwoorden op Kamervragen over de parlementaire BBQ

Minister-president Rutte beantwoordt vragen van het Kamerlid Thieme (PvdD) over de parlementaire BBQ.