Kamerbrief met antwoorden op schriftelijke vragen over berichten over onderzoekskaders onderwijskwaliteit

Minister Van Engelshoven (OCW) stuurt bij afwezigheid van minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media) de Tweede Kamer de antwoorden op de schriftelijke vragen van de Kamerleden Bisschop (SGP) en Rog (CDA) over de berichten 'Verus niet akkoord nieuwe onderzoekskaders Inspectie van het Onderwijs' en ‘Inspectie mag geen richting geven aan kwaliteit’.