Kamerbrief over intrekking wetsvoorstel Ouderbijdrage

Minister Van Engelshoven (OCW) stuurt de Tweede Kamer bij afwezigheid van minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media) een brief dat het wetsvoorstel over de regeling van de ouderbijdrage wordt ingetrokken.