Kamerbrief over maatregel vermogen uit letselschade-uitkering en bepaling eigen bijdrage Wlz of Wmo 2015

Minister De Jonge (VWS) informeert de Tweede Kamer over de maatregel met betrekking tot vermogen uit een letselschade-uitkering en de vermogensinkomensbijtelling (VIB), die wordt betrokken bij de berekening van de eigen bijdrage in de Wet langdurige zorg (Wlz) of Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 2015.