Verzamelbrief moties en toezeggingen primair en voortgezet onderwijs

Minister van Engelshoven (OCW) informeert de Tweede Kamer over hoe gevolg is gegeven aan diverse moties en toezeggingen voor het primair en voortgezet onderwijs. Daarnaast informeert de minister de Kamer over de stand van zaken van diverse onderwerpen op deze thema’s.