Beantwoording Kamervragen over de berichten over misstanden in slachthuizen

Minister Schouten (LNV) beantwoordt de vragen van de vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. De vragen gaan over de berichten over misstanden in de slachthuizen.